Välkommen till Herrestad-Löth Lantbruk!

Herrestad-Löth Lantbruk i Linköping drivs av Carl-Henrik Axelsson och Joakim Axelsson. Vi har entreprenadverksamhet inom jordbruk och erbjuder våra tjänster till lantbrukare väster om Linköping. Vid behov tar vi in mer personal.

Företaget började med att utföra besprutningsarbeten 1981 och utvidgade sin verksamhet till ensilagepressning år 1999. Vi hjälper dig med sådd, pressning av ensilage och rundbalshalm samt betesputsning. Dessutom hyr vi ut Rexius Twin.

Kontakta oss gärna för mer information! Vi är tillgängliga på mobilen dygnet runt.